Määrus: Tartu linna põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna põhimäärus
Reg. number: 20
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 26.04.2018
Jõustumise kp: 01.05.2018
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 16.02.2012 määruse nr 57 ()

Tartu Linnavolikogu 04.12.2020 määrus nr 120 () muudab

Eelnõu: Tartu linna põhimäärus
Failid: LVKM2018042600020.bdoc ( 129 kb )