Määrus: Tartu linna põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna põhimäärus
Reg. number: 57
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 16.02.2012
Jõustumise kp: 01.03.2012
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 05.04.2001 määruse nr 64 ()

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 21.12.2006 määruse nr 50 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 22.01.98 määruse nr 33 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 02.12.99 määruse nr 8 ()
Tartu Linnavolikogu 14.02.2013 määrus nr 83 () muudab
Tartu Linnavolikogu 24.04.2014 määrus nr 14 () muudab
Tartu Linnavolikogu 26.04.2018 määrus nr 20 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Tartu linna põhimäärus
Failid: lvk7m_0057.pdf ( 23885 kb )