Õigusakti eelnõu: Tartu linna põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna põhimäärus
Reg. number: LVK-M-0022
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 04.04.2018
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: ajutise põhimääruskomisjoni esimees Aadu Must
Esitab: ajutine põhimääruskomisjon, 29.03.2018 koosoleku protokoll nr 6
Juhtiv komisjon: Põhimääruskomisjon
Komisjonid: Eestseisus
Seosed: Põhimääruskomisjoni protokoll nr 6:
Eestseisuse protokoll nr 9:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 26.04.2018 määrus nr 20 "Tartu linna põhimäärus"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2018_LVK-M-0022.pdf ( 189 kb )
Ettepanekud.pdf ( 151 kb )
SDE_Põhimääruse ettepanekud_1 lugemiseks.pdf ( 207 kb )
Ettepanekud.002.pdf ( 134 kb )
Ettepanekud_teine_lugemine.pdf ( 152 kb )
EELNÕU