Otsus: Madruse tn 13 (Kvissentali tee 19a) krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Madruse tn 13 (Kvissentali tee 19a) krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Reg. number: 228
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.02.2020
Eelnõu: Madruse tn 13 (Kvissentali tee 19a) krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Failid: Illustreeriv_joonis.pdf ( 1228 kb )
Olemasolev_olukord.pdf ( 268 kb )
Situatsiooniskeem.pdf ( 165 kb )
Planeeringuala_lahipiirkonna_funktsionaalsed_ja_linnaehituslikud_seosed.pdf ( 1839 kb )
Planeeritud_maakasutus_ja_kitsendused.pdf ( 414 kb )
Pohijoonis.pdf ( 1233 kb )
Tehnovorgud.pdf ( 1385 kb )
Seletuskiri.pdf ( 534 kb )
LVKO2020022000228.bdoc ( 6869 kb )