Määrus: Tartu Lasteaia Midrimaa põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Lasteaia Midrimaa põhimäärus
Reg. number: 2
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 07.12.2017
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 11.06.2020 määrus nr 98 () tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Tartu Lasteaia Midrimaa põhimäärus
Failid: LVKM2017120700002.bdoc ( 112 kb )