Õigusakti eelnõu: Tartu Lasteaia Midrimaa põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Lasteaia Midrimaa põhimäärus
Reg. number: LVK-M-0002
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 01.11.2017
Koostaja: Kairit Peekman
Ettekandja: abilinnapea
Esitab: linnavalitsus, 17.10.2017 istungi protokoll nr 76
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 1:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 8.12.2017 määrus nr 2 "Tartu Lasteaia Midrimaa põhimäärus"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2017_LVK-M-0002.pdf ( 99 kb )
EELNÕU