Määrus: Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine
Reg. number: 98
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 11.06.2020
Jõustumise kp: 01.07.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 20.03.2014 määruse nr 11 ()

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 28.06.2017 määruse nr 147 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 07.12.2017 määruse nr 1 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 07.12.2017 määruse nr 2 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 15.03.2018 määruse nr 15 ()

Eelnõu: Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine
Failid: LVKM2020061100098.asice ( 15 kb )