Õigusakti eelnõu: Tartu linna asustusüksuses kohanimede määramine ja tänava ruumikuju muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna asustusüksuses kohanimede määramine ja tänava ruumikuju muutmine
Reg. number: LVK-O-0197
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 12.06.2019
Koostaja: Taavi Pedaja
Ettekandja: Reno Laidre
Esitab: linnavalitsus, 11.06.2019 istungi protokoll nr 43
Juhtiv komisjon: Kultuurikomisjon
Komisjonid: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 22:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 21:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 13.09.2019 otsus nr 195 "Tartu linna asustusüksuses kohanimede määramine ja tänava ruumikuju muutmine"
Failid: Asendiplaan_1.pdf ( 1949 kb )
Asendiplaan_2.pdf ( 2010 kb )
Asendiplaan_3.pdf ( 1537 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2019_LVK-O-0197.pdf ( 8 kb )
EELNÕU