Õigusakti eelnõu: Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseks
Reg. number: LVK-O-0170
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 16.04.2019
Koostaja: Riina Jaani
Ettekandja: Reno Laidre
Esitab: linnavalitsus, 16.04.2019 istungi protokoll nr 25
Juhtiv komisjon: Linnavarakomisjon
Komisjonid: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 21:
Linnavarakomisjoni protokoll nr 15:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 17.05.2019 otsus nr 157 "Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseks"
Failid: Ujula põik 1_asendiplaan.pdf ( 1924 kb )
Ujula põik 2_asendiplaan.pdf ( 1874 kb )
Ujula põik 4_asendiplaan.pdf ( 1795 kb )
Raatuse tn 35_asendiplaan.pdf ( 1948 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2019_LVK-O-0170.pdf ( 12 kb )
EELNÕU