Planeering: Raatuse, Pikk ja Põik tänavate vahelise ala detailplaneering

Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-16-022
Vastutav töötaja: Aire Priks
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 20.12.2016 korraldus nr. 1335 :

  Eskiislahendus:
Eskiisi avalikule arutelule suunamine: Tartu Linnavalitsuse 13.06.2017 korraldus nr. 608 :
Avalik väljapanek: 13.06.2017 - 27.06.2017 Käesoleval veebilehel
Avalik arutelu: 27.06.2017 kell 15:00 Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond Raekoja plats 3 III k ruum 303

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavalitsuse 24.10.2017 korraldus nr. 1086 :
Avalik väljapanek: 14.11.2017 - 28.11.2017 Tartu infokeskuses raekojas
Seisukohtade võtmine ja avaliku arutelu aja ja koha määramine: Tartu Linnavalitsuse 19.12.2017 korraldus nr. 1320 :  
Avalik arutelu: 11.01.2018 kell 15:00 Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond Raekoja plats 3 III k ruum 303
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr. 238 :
Failid: RaatusePikkP6ik DP_J1_Situatsiooniskeem.pdf ( 1007 kb )
RaatusePikkP6ik DP_J2_Olemasolev olukord.pdf ( 1308 kb )
RaatusePikkP6ik DP_J3_Seosed.pdf ( 1367 kb )
RaatusePikkP6ik DP_J4_P6hijoonis.pdf ( 3034 kb )
RaatusePikkP6ik DP_J5_tehnov6rkude lahendus.pdf ( 1723 kb )
RaatusePikkP6ik DP_J6_Maakasutus_kitsendused.pdf ( 2589 kb )
RaatusePikkP6ik DP_Seletuskiri.pdf ( 1190 kb )


KEHTESTATUD:
RaatusePikkP6ik DP_Seletuskiri.pdfRaatusePikkP6ik DP_Seletuskiri.pdf
RaatusePikkP6ik DP_J1_Situatsiooniskeem.pdfRaatusePikkP6ik DP_J1_Situatsiooniskeem.pdfRaatusePikkP6ik DP_J2_Olemasolev olukord.pdfRaatusePikkP6ik DP_J2_Olemasolev olukord.pdfRaatusePikkP6ik DP_J3_Seosed.pdfRaatusePikkP6ik DP_J3_Seosed.pdfRaatusePikkP6ik DP_J4_P6hijoonis.pdfRaatusePikkP6ik DP_J4_P6hijoonis.pdfRaatusePikkP6ik DP_J5_tehnov6rkude lahendus.pdfRaatusePikkP6ik DP_J5_tehnov6rkude lahendus.pdfRaatusePikkP6ik DP_J6_Maakasutus_kitsendused.pdfRaatusePikkP6ik DP_J6_Maakasutus_kitsendused.pdf


Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja liik: Detailplaneering
Sari: 9-2 Esitatud planeeringud
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 21.11.2016