Õigusakti eelnõu: Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine
Reg. number: LVK-O-0270
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 25.05.2020
Koostaja: Kairit Peekman
Ettekandja: Asko Tamme
Esitab: linnavalitsus, 19.05.2020 istungi protokoll nr 45
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 30:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 11.06.2020 otsus nr 260 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2020_LVK-O-0270.pdf ( 4 kb )
EELNÕU