Otsus: Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine
Reg. number: 260
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 11.06.2020
Jõustumise kp: 01.07.2020
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 20.01.2005 otsuse nr 388 ()

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 426 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 24.05.2007 otsuse nr 228 () punkti 2
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 11.06.2009 otsuse nr 533 () punkti 2

Eelnõu: Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine
Failid: LVKO2020061100260.asice ( 15 kb )