Otsus: Tartu Lasteaed Lotte asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Lasteaed Lotte asutamine ja põhimääruse kinnitamine
Reg. number: 228
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 24.05.2007
Jõustumise kp: 01.06.2007
Seosed: Tartu Linnavolikogu 11.06.2020 otsus nr 260 () tunnistab kehtetuks punkti 2
Eelnõu: Tartu Lasteaed Lotte asutamine ja põhimääruse kinnitamine
Failid: lvk6o_0228.pdf ( 2138 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 24. mai 2007. a
otsuse nr 228 juurde