Protokoll: Sotsiaalkomisjoni koosolek

Asutuse nimetus: Tartu Linnavolikogu
Koosoleku pidaja: Sotsiaalkomisjon
Reg nr: 20
Kuupäev: 05.09.2019
Kellaaeg: 16:00 - 16:40
Toimumise koht: Tartu, raekoda
Juhataja: Vladimir Šokman
Protokollija: Ülle Saar
Osalejad: Vladimir Šokman, Eva Loskit, Jüri Sasi, Senta-Ellinor Michelson, Oleg Nesterenko, Nadežda Aleksandrova, Toomas Tein, Harri Jallajas, Ave-Gail Kaskla, elektrooniliselt Jüri Kõre, Jaanika Aasav
Puudusid: Aili Tuhkanen, Aldo Kals, Gaabriel Tavits, Heljo Pikhof
Kutsutud: abilinnapea Monica Rand, sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja asetäitja Tiina Kruuse, Tartu Noortevolikogu esindaja Hanna Anepaio
Seisund: Allkirjastatud
Sarja indeks: 1-3 Linnavolikogu alatiste komisjonide protokollid
Failid: LVK_SK_Protokoll_2019_00020.asice ( 24 kb )