Otsus: Tartu Lasteaed Sipsik asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Lasteaed Sipsik asutamine ja põhimääruse kinnitamine
Reg. number: 343
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 27.03.2008
Jõustumise kp: 01.04.2008
Seosed: Tartu Linnavolikogu 19.12.2019 otsus nr 215 () tunnistab kehtetuks punkti 2
Eelnõu: Tartu Lasteaed Sipsik asutamine ja põhimääruse kinnitamine
Failid: lvk6o_0343.pdf ( 2076 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 27. märtsi 2008. a
otsuse nr 343 juurde