Otsus: Tartu Lasteaia Sipsik ning Tartu Lasteaia Triinu ja Taavi põhimääruse kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Lasteaia Sipsik ning Tartu Lasteaia Triinu ja Taavi põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Reg. number: 215
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 19.12.2019
Jõustumise kp: 01.01.2020
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 27.03.2008 otsuse nr 343 () punkti 2

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 20.01.2005 otsuse nr 388 () punkti 1.7.

Eelnõu: Tartu Lasteaia Sipsik ning Tartu Lasteaia Triinu ja Taavi põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Failid: LVKO2019121900215.bdoc ( 13 kb )