Planeering: Lehe tn 19 ja Lehe tn 21 kruntide detailplaneering... vaata kaardil
Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-21-003
Vastutav töötaja: Ingrid Voolaid
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 21.09.2021 korraldus nr.1044 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavalitsuse 08.11.2022 korraldus nr.1217 :
Avalik väljapanek: 29.11.2022 - 13.12.2022 Infopunkt Raekojas ja www.tartu.ee
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 03.01.2023 korraldus nr.17 :
Failid1: DP21003_seletuskiri.pdf
DP21003_situatsiooniskeem.pdf
DP21003_Lisad.pdf
DP-21-003_Illustreeriv joonis.pdf
DP21003_kontaktvoond.pdf
DP21003_olemasolev_olukord.pdf
DP21003_p6hijoonis.pdf
DP21003_tehnov6rgud.pdf


Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja liik: Detailplaneering
Asja tüüp: Linnaplaneerimine ja maakorraldus\Detailplaneering
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 10.03.2021 00:00