Planeering: Mõisavahe tn 71 ja Mõisavahe tn 71a kruntide ning lähiala detailplaneering

Staatus: Kehtestamisel
Planeeringu number: DP-17-014
Vastutav töötaja: Liis Randmets
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 3.10.2017 korraldus nr. 977 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavalitsuse 11.02.2019 korraldus nr.162 :
Avalik väljapanek: 04.03.2019 - 18.03.2019
Seisukohtade võtmine ja avaliku arutelu aja ja koha määramine: Tartu Linnavalitsuse 16.04.2019 korraldus nr.410 :  
Avalik arutelu: 02.05.2019 kell 15:00 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna nõupidamiste ruum Raekoja plats 3
Failid: Linnaehituslikud seosed.pdf ( 4189 kb )
Olemasolev olukord.pdf ( 1230 kb )
Seletuskiri.002.pdf ( 1144 kb )
Põhijoonis.002.pdf ( 3192 kb )
Tehnovõrgud.002.pdf ( 2738 kb )
Situatsiooniskeem.002.pdf ( 1871 kb )
3D illustratsioon.002.002.jpg ( 4575 kb )
3D illustratsioon2.002.002.jpg ( 4467 kb )


Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja tüüp: Linnaplaneerimine ja maakorraldus\Detailplaneering
Sari: 9-3.2 Juriidiliste isikutega
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 04.09.2017