Otsus: Tartu Noorte Tehnikamaja põhimääruse kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Noorte Tehnikamaja põhimääruse kinnitamine
Reg. number: 244
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 24.09.98
Jõustumise kp: 24.09.1998
Seosed: Tartu Linnavolikogu 15.11.2001 otsus nr 461 () tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Tartu Noorte Tehnikamaja põhimääruse kinnitamine
Failid: lvk3o_0244.pdf ( 608 kb )