Otsus: Tartu Laste ja Noorte Maja nime muutmine ja Lille Maja põhimääruse kinnitamine ning Tartu Noorte Tehnikamaja nime muutmine ja Anne Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Laste ja Noorte Maja nime muutmine ja Lille Maja põhimääruse kinnitamine ning Tartu Noorte Tehnikamaja nime muutmine ja Anne Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine
Reg. number: 461
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 15.11.2001
Jõustumise kp: 15.11.2001
Seosed: Tartu Linnavolikogu 19.05.2005 otsus nr 439 () tunnistab kehtetuks punktid 2 ja 4

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 24.09.1998 otsuse nr 244 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 17.12.1998 otsus nr 272 () punkti 1.4.
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 10.05.2001 otsuse nr 342 () punktid 1.1. ja 1.3.

Eelnõu: Tartu Laste ja Noorte Maja nime muutmine ja Lille Maja põhimääruse kinnitamine ning Tartu Noorte Tehnikamaja nime muutmine ja Anne Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine
Failid: lvk4o_0461.pdf ( 807 kb )