Otsus: Huvialakoolide põhimääruste muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Huvialakoolide põhimääruste muutmine
Reg. number: 342
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.05.2001
Jõustumise kp: 10.05.2001
Seosed: Tartu Linnavolikogu 15.11.2001 otsus nr 461 () tunnistab kehtetuks punktid 1.1. ja 1.3.

Tartu Linnavolikogu 08.07.2010 otsus nr 106 () tunnistab kehtetuks punktid 1.1. ja 1.2.

Eelnõu: Huvialakoolide põhimääruste muutmine
Failid: lvk4o_0342.pdf ( 1785 kb )