Otsus: Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu Keeltekool tegevuse lõpetamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu Keeltekool tegevuse lõpetamine
Reg. number: 106
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 08.07.2010
Jõustumise kp: 12.07.2010
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 17.12.1998 otsuse nr 272 ()

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 10.05.2001 otsuse nr 342 () punktid 1.1. ja 1.2.

Eelnõu: Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu Keeltekool tegevuse lõpetamine
Failid: lvk7o_0106.pdf ( 1314 kb )