Saabunud kiri: LA Midrimaa soojussõlme vahetus

Asja number: RH-19-333
Sari: 4-6 Riigihangete dokumendid (s.h. kirjavahetus)
Teema: LA Midrimaa soojussõlme vahetus
Registreeritud: 17.06.2020
Kellele saadetud: Meelis Padar
Dokumendi liik: Pakkumine
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Mindreks Grupp OÜ
Saatja kuupäev: 17.06.2020

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Meelis Padar
Vastamise tähtaeg: 17.07.2020
Seotud dokumendid:
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:Tere!

Vastan hinnapakkumisega 11875+km.
Sõlme tarneaeg 6-nädalat.

Kõike paremat!

--
MINDREKS GRUPP OÜ
Eelarvestaja/projektijuht
JAAK TARKPEA
+372 555 39 161
jaak@mindreks.ee
www.mindreks.ee

2020-06-15 14:12 kirjutas Meelis.Padar@raad.tartu.ee:
> Asja viide: RH-19-333
>
> Tere
>
> Hinnapakkumisel arvestada täiendavate lisatöödega:
>
> 1) Soojussõlme ruumi põrand puhastada ning teha tasandusvalu.
> 2) Paigaldada soojussõlme ruumi topelt haisulukuga trapp mis tuleb
> juhtida kõrvalruumis asuvasse kanalisatsioonipumplasse toruga de 50.
>
>  Saatja: Meelis Padar/LVO/Tartu
>  Kuupäev: 10.06.2020 15:47:29
>  Kellele: Riho.Sell@tartulv.ee
>  bcc: extcross@extcross.ee, raoul@torulill.ee, jaak@mindreks.ee,
> aimo.ani@gmail.com, lähte Ehitus AS <info@lahteehitus.ee>
>  Teema: Hinnapäring ,Lasteaed Midrimaa (Vanemuise 28, Tartu),
> soojussõlme vahetuse kohta
> ---------------------------------------------------------
>
> Asja viide: RH-19-333
>
> Tere
>
> soovin hiljemalt 17. juuni kl 17.00ks oma meilile saada hinnapakkumist
> Tartus, Vanemuise 28 asuva LA Midrimaa soojussõlme asendamiseks
> lähtuvalt kirjale lisatud Raam Projektt  OÜ  (Töö nr 1970)  poolt
> koostatud  soojussõlme projektist  ning kohapeal nähtust.
> Pakkuja täpsustab tegelikud töömahud/tingimused kohapeal. Objektiga
> tutvumise aeg leppida kokku linnavarade osakonna esindaja Meelis
> Padariga: mob 5594 8996. Aeg objektiga tutvumiseks tuleb kokku leppida
> vähemalt üks tööpäev enne kokkulepitud aega. Küsimuste
> tekkimisel vastame meelsasti.
>
> Tööde tähtaeg on 31. juuli 2020.
>
> Garantii töödele ja paigaldatud materjalidele ning seadmetele 3
> aastat.
>
> Pakkuja peab arvestama et:
>
> -        Töövõtu hulka kuuluvad kõik lammutus- ja ehitustööde
> käigus tekkinud demonteeritud materjalide, seadmete, pakendite,
> prügi jne utiliseerimine.
> -        Töid peab dokumenteerima vastavalt Ehitusseadustikus nõutud
> ehitustööde teostamise nõuetele.
> -        Tööde mahtu kuulub ka soojasõlmes torustike
> ühendamistööd, et uus rekonstrueeritud küttesüsteem hakkaks
> nõuetekohaselt tööle.
> -       Mürarikkaid töid ei tohi teha lõunauinaku ajal.
>
> Töövõtja poolt kahjustatud Hankija vara kuulub Töövõtja poolt
> hüvitamisele täies ulatuses.
>
> Pakkuja on kohustatud juhinduma enda poolt arvutatud pakkumuse
> mahtudest. Hankija eeldab, et Pakkuja on pakkumuse tegemisel tutvunud
> olemasoleva olukorraga ning tema pakkumus põhineb objekti ülevaatuse
> käigus saadud andmetele.
>
> Pakutu suhe tegelikkusse on töövõtja risk. Kõik konstruktsioonide
> ja süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud
> tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei
> ole võimalik tagada lõppeesmärk, loeb Hankija töövõtu
> koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.
>
> Tingimuste erinevusel erinevates dokumentides tuleb järgida rangemaid
> tingimusi. Juhul kui tingimustes on erisätteid siis erisäte on
> kõrgema prioriteediga kui tüüpsäte.
>
> Töövõtja peab dokumenteerima ehitustöid vastavalt seadusest
> tulenevatele nõuetele.
>
> Pakkuja vastutab, et kõik vajalikud inspektorite ja ametkondade poolt
> nõutavad ning seadusega ettenähtud ülevaatused, kontrollid,
> katsetused ja mõõdistused teostatakse õigeaegselt ning õigel
> viisil.
>
> Töövõtja esitab Hankija volitatud esindajale Töö tegemiseks
> kasutatavate materjalide ja seadmete kohta nende valmistaja poolt
> väljastatud kvaliteeti ning tehnilisi norme tõendavad dokumendid
> enne nende kasutamist ja/või paigaldamist, kõik paigaldatavad
> materjalid ja seadmed peavad olema uued, varem kasutamata. Hankija
> volitatud esindajal on õigus peatada Töö, kui töövõtja ei täida
> nimetatud kohustust, kusjuures Töö peatamine sellisel juhul ei anna
> töövõtjale õigust nõuda tööde teostamise kestuse pikendamist.
>
> Töövõtja peab väljastama vajaliku info õigeaegselt Hankija
> volitatud esindajale tööde teostamise järjekorra ja materjalide
> kohaletoimetamise kohta.
>
> Pakkumus  tööde teostamiseks esitada e-mailile
> Meelis.Padar@raad.tartu.ee hiljemalt  17. juuni kell 17.00. Täpsemate
> küsimuste korral esitada need kirjalikult eelnimetatud aadressil
> hiljemalt 16.juuniks  2020.
>
> Lugupidamisega
>
> Meelis Padar
> Tartu Linnavalitsus
> Linnavarade osakond
> Tehnosüsteemide haldur
> Tel. 7 361 457