Saabunud kiri: LA Midrimaa soojussõlme vahetus

Asja number: RH-19-333
Sari: 4-6 Riigihangete dokumendid (s.h. kirjavahetus)
Teema: LA Midrimaa soojussõlme vahetus
Registreeritud: 17.06.2020
Kellele saadetud: Meelis Padar
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Lähte Ehitus AS
Saatja kuupäev: 17.06.2020

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Meelis Padar
Vastamise tähtaeg: 17.07.2020
Failid: LA Midrimaa soojussõlme vahetus, hinnapakkumine.pdf ( 203 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:


Tere,

saadan Lähte Ehituse AS hinnapakkumise.

Lugupidamisega,
Tiiu Peiponen
Lähte Ehituse AS
sekretär
tel 5167140


From: Meelis.Padar@raad.tartu.ee
Sent: Monday, June 15, 2020 2:12 PM
To: Meelis.Padar@raad.tartu.ee
Subject: Re: Hinnapäring ,Lasteaed Midrimaa (Vanemuise 28, Tartu), soojussõlme vahetuse kohta-täpsustus

Asja viide: RH-19-333


Tere

Hinnapakkumisel arvestada täiendavate lisatöödega:

1) Soojussõlme ruumi põrand puhastada ning teha tasandusvalu.
2) Paigaldada soojussõlme ruumi topelt haisulukuga trapp mis tuleb juhtida kõrvalruumis asuvasse kanalisatsioonipumplasse toruga de 50.
Saatja: Meelis Padar/LVO/Tartu
Kuupäev: 10.06.2020 15:47:29
Kellele: Riho.Sell@tartulv.ee
bcc: extcross@extcross.ee, raoul@torulill.ee, jaak@mindreks.ee, aimo.ani@gmail.com, lähte Ehitus AS <info@lahteehitus.ee>
Teema: Hinnapäring ,Lasteaed Midrimaa (Vanemuise 28, Tartu), soojussõlme vahetuse kohta
---------------------------------------------------------Asja viide: RH-19-333

Tere

soovin hiljemalt 17. juuni kl 17.00ks oma meilile saada hinnapakkumist Tartus, Vanemuise 28 asuva LA Midrimaa soojussõlme asendamiseks lähtuvalt kirjale lisatud Raam Projektt OÜ (Töö nr 1970) poolt koostatud soojussõlme projektist ning kohapeal nähtust.
Pakkuja täpsustab tegelikud töömahud/tingimused kohapeal. Objektiga tutvumise aeg leppida kokku linnavarade osakonna esindaja Meelis Padariga: mob 5594 8996. Aeg objektiga tutvumiseks tuleb kokku leppida vähemalt üks tööpäev enne kokkulepitud aega. Küsimuste tekkimisel vastame meelsasti.

Tööde tähtaeg on 31. juuli 2020.

Garantii töödele ja paigaldatud materjalidele ning seadmetele 3 aastat.Pakkuja peab arvestama et:


- Töövõtu hulka kuuluvad kõik lammutus- ja ehitustööde käigus tekkinud demonteeritud materjalide, seadmete, pakendite, prügi jne utiliseerimine.
- Töid peab dokumenteerima vastavalt Ehitusseadustikus nõutud ehitustööde teostamise nõuetele.
- Tööde mahtu kuulub ka soojasõlmes torustike ühendamistööd, et uus rekonstrueeritud küttesüsteem hakkaks nõuetekohaselt tööle.
- Mürarikkaid töid ei tohi teha lõunauinaku ajal.


Töövõtja poolt kahjustatud Hankija vara kuulub Töövõtja poolt hüvitamisele täies ulatuses.

Pakkuja on kohustatud juhinduma enda poolt arvutatud pakkumuse mahtudest. Hankija eeldab, et Pakkuja on pakkumuse tegemisel tutvunud olemasoleva olukorraga ning tema pakkumus põhineb objekti ülevaatuse käigus saadud andmetele.

Pakutu suhe tegelikkusse on töövõtja risk. Kõik konstruktsioonide ja süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärk, loeb Hankija töövõtu koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.


Tingimuste erinevusel erinevates dokumentides tuleb järgida rangemaid tingimusi. Juhul kui tingimustes on erisätteid siis erisäte on kõrgema prioriteediga kui tüüpsäte.

Töövõtja peab dokumenteerima ehitustöid vastavalt seadusest tulenevatele nõuetele.

Pakkuja vastutab, et kõik vajalikud inspektorite ja ametkondade poolt nõutavad ning seadusega ettenähtud ülevaatused, kontrollid, katsetused ja mõõdistused teostatakse õigeaegselt ning õigel viisil.

Töövõtja esitab Hankija volitatud esindajale Töö tegemiseks kasutatavate materjalide ja seadmete kohta nende valmistaja poolt väljastatud kvaliteeti ning tehnilisi norme tõendavad dokumendid enne nende kasutamist ja/või paigaldamist, kõik paigaldatavad materjalid ja seadmed peavad olema uued, varem kasutamata. Hankija volitatud esindajal on õigus peatada Töö, kui töövõtja ei täida nimetatud kohustust, kusjuures Töö peatamine sellisel juhul ei anna töövõtjale õigust nõuda tööde teostamise kestuse pikendamist.

Töövõtja peab väljastama vajaliku info õigeaegselt Hankija volitatud esindajale tööde teostamise järjekorra ja materjalide kohaletoimetamise kohta.

Pakkumus tööde teostamiseks esitada e-mailile Meelis.Padar@raad.tartu.ee hiljemalt 17. juuni kell 17.00. Täpsemate küsimuste korral esitada need kirjalikult eelnimetatud aadressil hiljemalt 16.juuniks 2020.
Lugupidamisega

Meelis Padar
Tartu Linnavalitsus
Linnavarade osakond
Tehnosüsteemide haldur
Tel. 7 361 457
LA Midrimaa soojussõlme vahetus, hinnapakkumine.pdf