Saabunud kiri: Laste päevakeskuste hange 2018

Asja number: RH-17-361
Sari: 4-6 Riigihangete dokumendid
Teema: Laste päevakeskuste hange 2018
Registreeritud: 12.12.2017
Kellele saadetud: Brit Peterson
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: ÖÖKULL MTÜ
Saatja kuupäev: 12.12.2017

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Brit Peterson
Vastamise tähtaeg: 12.01.2018
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Tere, Brit!


Suured tänud, et eile helistasite ja uurisite, kas sain kenasti pakkumuse kätte. Oma poolt vabandan, et ei saanud rääkida, tegelikult olen hetkel haiguslehel, sest häält käos mul ära.
Seega kirjutan Teile nelja suure küsimusega ja loodan, et mu eesti keele oskusega oskan kõike arusaadavalt küsida :)
Et lihtsam seda teha, panin ettepaneku/vormide lõiked mille kohta tekkisid küsimused.


1. Ettepaneku pakkumuses punktis 5 on kirjas, et "5.1. Pakkumus peab olema vormistatud trükitult, eesti keeles, pdf või mõnes muus muutmist mittevõimaldavas formaadis" kui ka peab esitama järgmised lisasid: Vorm 1, Vorm 2 kui ka Vorm 3.
Kuidas määran mis piirkonnas ja mitu lastele pakun teenuse, kas esitan pakkumuse avalduse või missugust dokumendi mõeldakse punktis 5.1.? Kas Vormis 1 pean määrama mis pirkonnas ja mitu lastele pakun teenuse või ainult vormi allkirjastama?


2. Küsimused Vormi 2 esimese punkti kohta:
" 1.Pakkuja esitab teenuse maksumuse järgmiselt:
1.1. Pakkuja esitab teenuse maksumuse iga osa kohta eraldi:
teenuse hankeperioodi kogumaksumus (2018):…………… eurot;
teenuse maksumus eraldi aasta lõikes (sh personalikulud, ruumide ülalpidamis- ja majandamiskulud);
teenuse hind ühes kuus ja aastas kokku:
2018. a kuumaksumus …….…... eurot"

- Kas pean ja kuidas esitama aasta erinevad kulud (sh personalikulud, ruumide ülalpidamis- ja majandamiskulud, toitlustus jne)? Kas eraldi failis või muuta Vormi 2?
- Kuumaksumuse kohta küsin kuidas määran kuumaksumuse kuna päevakeskuse pakumuse järgi keskus ei tööta 11.06-19.08.2018?3. Küsimused Vormi 3 kohta:

Vorm 1

PERIOODIL 2015-2017 TEOSTATUD PAKKUMUSE OBJEKTIGA

SARNASTE PROJEKTIDE/LEPINGUTE LOETELU

Pakkumuse nimetus: “Laste päevakeskuse teenuse ost Tartu linnas 2018. aastalProjekti/ Lepingu kehtivusTeine osapool,

tema esindaja ja kontaktandmed
Projekti/Lepingu objektProjekti/Lepingu maksumus koos käibemaksugaTulemuslikkus

- Vormi 3 on kirjas, et ta on "Vorm 1" - kas muudan selle ise ära või teete seda Teie?
- Palun seletage mis tähendavad tabelis: Projekti teine osapool (Kas Tartu LV?); projekti/lepingu objekt (Mis tahendab selles tabelis sõna "objekt"? Kas teenuse nimi/eesmärk?) ja tulemuslikkus (Kas kirjutan, et projekt õnnestus või kirjutan rohkem selle kohta)?


4. Töötajad ja nende CV:
 Ettepaneku pakkumuses punktis 3 on kirjas:
"3.1.1. Pakkujal on või tal peab olema võimalus saada hankelepingu täitmiseks töötajad, kellel on
pedagoogiline või sotsiaaltööalane haridus ja töökogemus päevakeskuse õpetajana,
klassiõpetajana, sotsiaal- või eripedagoogina või muul sarnasel erialal. Töötajatele kehtivad
Lastekaitseseaduse § 20 alustel olevad piirangud.
3.1.2.Esitada tuleb hankelepingu mahus päevakeskuse teenuse osutamiseks vajalike töötajate CVd,
haridust ja töökogemust tõendavate dokumentide koopiad ning tõendid Lastekaitseseaduse § 20
olevate piirangute mitteesinemise kohta."

- Kui meil on keskuses vaba aja juhendaja amet, kas sellel inimesel võiks olla huvijuhi või rekreatsiooni ala haridust? 
- Kas töötajate CVd tuleb esitada pärast hankelepingu allkrjastamist või kohe teiste dokumendiga?Ette tänades!

Agnieszka Hanna Kunz
Annelinna lastekeskuse juhataja 
MTÜ Öökull
+372 54570624