E-post Ravila 43 LA Kannike välisvalgustuse hinnapäring

Asja number: RH-18-359
Vastutaja: Janek Laan
Saaja: CN=Janek Laan/OU=LVO/O=Tartu@TLO
Koopia: energy@leonhard-weiss.com, info@oomelekter.ee, tartu@elektritsentrum.ee, priit@estnetworks.ee, pental@pental.ee
Teema: Ravila 43 LA Kannike välisvalgustuse hinnapäring
Saadetud: 07.11.2018
Failid: Ravila 43 hinnatabel.xls ( 37 kb )
EL1834_PP_EL-4-01_v01_plaanid.dgn ( 1158 kb )
EV001_002.pdf ( 867 kb )
LA Kannike hoone plaan.dgn ( 244 kb )
Kilbiskeemi näidis.pdf ( 141 kb )
Analoogse objekti seletuskiri.pdf ( 98 kb )
Valgusarvutus.pdf ( 2185 kb )
Asendiplaan 2.pdf ( 476 kb )
Asendiplaan 1.pdf ( 410 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Hide details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Meie nr 4-6/RH-18-359

Ravila 43 LA Kannike välisvalgustuse hinnapäring


Tere,

soovin saada hinnapakkumist Tartus Ravila 43 asuva lasteaed Kannike välisvalgustuse ehituseks vastavalt hinnapäringule ja hinnatabelile.

Tööde kohta on koostamisel projekt, mis valmib tööde alguseks.


Käesoleva töö sisuks on joonisel "Asendiplaan" värviliselt tähistatud ja pakkumistabelis kirjeldatud mahu realiseerimine (õuekaabeldus + hoonesisene paigaldis sh lülituskilp + 22 kmpl valgusteid koos kuumtsingitud mastide, maanduse ja muu vajalikuga + 3 välist toitekilpi varjualustele + valgustus 5-le varjualusele + maandus + vajalikud ettevalmistus-, taastamis- jms tööd) Tartu LV linnavarade osakonna tellimusel. Valdav osa kaabeldusest paigaldatakse kinnisel meetodil ca 1 m sügavusele.

Kaablitrasside peal olev nr näitab kaablitrassi pikkust ja sulgudes kinnise meetodi pikkust. Kõikide kaablite ette valgustikilbis rikkevoolukaitselüliti 30mA 1f.

Hinnapakkumise koostamisel lähtuda materjalide, kilbiskeemide, tööde, nõuete jms puhul muu hulgas ka käesolevale päringule lisatud, varem projekteeritud analoogse objekti seletuskirjast.

Päringule on lisatud ka hoone plaan, millelt on näha kilbiruumi asukoht (1. korruse plaanil ruum nr 48). Hoone all on praktiliselt kogu ulatuses tehniline kelder ja toite saab kilbiruumi paigaldatavast lülituskilbist hoone välisseinteni viia keldri kaudu.

Mürarikkaid töid ei tohi teha lõunauinaku ajal. Tööala tuleb piirata ning tagada ohutus. Ehitusööde teostamise ajal lasteaed töötab.

Hinna pakkumiseks saata käesolevale meilile lisatud, pakkuja poolt täidetud hinnatabel minu e-posti aadressile hiljemalt 13. novembri kella 13.00ks.


Tööd on vaja teostada 2018. aasta lõpuks.

Objektiga saab tutvuda iseseisvalt või leppida objekti ülevaatuse aeg kokku minuga mob 5100 692.


Vajalik on täitedokumentatsiooni esitamine. Teostusmõõdistus kanda varemkoostatud geoalusele, mida tuleb üksikutes kohtades aktualiseerida st esitada tuleb kogu kinnistu aktualiseeritud geoalus.


Garantii töödele ja paigaldatud seadmetele vähemalt 3 aastat.
Lugupidamisega

Janek Laan
Tartu LV LVO
ehitusteenistuse
vanemspetsialist


Document IconRavila 43 hinnatabel.xlsType: application/vnd.ms-excel
Name: Ravila 43 hinnatabel.xls

Document IconEL1834_PP_EL-4-01_v01_plaanid.dgnType: application/octet-stream
Name: EL1834_PP_EL-4-01_v01_plaanid.dgn

Document IconEV001_002.pdfType: application/pdf
Name: EV001_002.pdf

Document IconLA Kannike hoone plaan.dgnType: application/octet-stream
Name: LA Kannike hoone plaan.dgn

Document IconKilbiskeemi näidis.pdfType: application/pdf
Name: Kilbiskeemi näidis.pdf

Document IconAnaloogse objekti seletuskiri.pdfType: application/pdf
Name: Analoogse objekti seletuskiri.pdf

Document IconValgusarvutus.pdfType: application/pdf
Name: Valgusarvutus.pdf

Document IconAsendiplaan 2.pdfType: application/pdf
Name: Asendiplaan 2.pdf

Document IconAsendiplaan 1.pdfType: application/pdf
Name: Asendiplaan 1.pdf