E-post Fw: Ravila 43 LA Kannike välisvalgustuse hinnapäring - täpsustus

Asja number: RH-18-359
Vastutaja: Janek Laan
Saaja: CN=Janek Laan/OU=LVO/O=Tartu@TLO
Koopia: energy@leonhard-weiss.com, info@oomelekter.ee, tartu@elektritsentrum.ee, priit@estnetworks.ee, pental@pental.ee
Teema: Fw: Ravila 43 LA Kannike välisvalgustuse hinnapäring - täpsustus
Saadetud: 12.11.2018
Failid: Ravila 43 hinnatabel.xls ( 37 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Hide details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Meie nr 4-6/RH-18-359

Fw: Ravila 43 LA Kannike välisvalgustuse hinnapäring - täpsustus


Tere,

ekslikult on mahutabelis läinud vahetusse 8 ja 6 m mastid. 6m maste peab olema 20 tk ja 8 m maste 2 tk. Palun pakkujatel arvestada täpsustusega. Lisan ka parandatud mahutabeli.

Lugupidamisega

Janek Laan
Tartu LV LVO
ehitusteenistuse
vanemspetsialist

 

Fw: Ravila 43 LA Kannike välisvalgustuse hinnapäring - täpsustus
Asja number:  RH-18-359
Saadetud:  12.11.2018 08:49:12
Saatja: Janek Laan
Vastused saadetakse järgnevatele adressaatidele: janek.laan@raad.tartu.ee
Dokumendi omanik:  Janek Laan

    Üldine
Kellele: Janek Laan/LVO/Tartu@TLO
cc:
bcc:
Teema:
Ravila 43 LA Kannike välisvalgustuse hinnapäringTekst:

Tere,

soovin saada hinnapakkumist Tartus Ravila 43 asuva lasteaed Kannike välisvalgustuse ehituseks vastavalt hinnapäringule ja hinnatabelile.

Tööde kohta on koostamisel projekt, mis valmib tööde alguseks.


Käesoleva töö sisuks on joonisel "Asendiplaan" värviliselt tähistatud ja pakkumistabelis kirjeldatud mahu realiseerimine (õuekaabeldus + hoonesisene paigaldis sh lülituskilp + 22 kmpl valgusteid koos kuumtsingitud mastide, maanduse ja muu vajalikuga + 3 välist toitekilpi varjualustele + valgustus 5-le varjualusele + maandus + vajalikud ettevalmistus-, taastamis- jms tööd) Tartu LV linnavarade osakonna tellimusel. Valdav osa kaabeldusest paigaldatakse kinnisel meetodil ca 1 m sügavusele.


Kaablitrasside peal olev nr näitab kaablitrassi pikkust ja sulgudes kinnise meetodi pikkust. Kõikide kaablite ette valgustikilbis rikkevoolukaitselüliti 30mA 1f.


Hinnapakkumise koostamisel lähtuda materjalide, kilbiskeemide, tööde, nõuete jms puhul muu hulgas ka käesolevale päringule lisatud, varem projekteeritud analoogse objekti seletuskirjast.


Päringule on lisatud ka hoone plaan, millelt on näha kilbiruumi asukoht (1. korruse plaanil ruum nr 48). Hoone all on praktiliselt kogu ulatuses tehniline kelder ja toite saab kilbiruumi paigaldatavast lülituskilbist hoone välisseinteni viia keldri kaudu.

Mürarikkaid töid ei tohi teha lõunauinaku ajal. Tööala tuleb piirata ning tagada ohutus. Ehitusööde teostamise ajal lasteaed töötab.

Hinna pakkumiseks saata käesolevale meilile lisatud, pakkuja poolt täidetud hinnatabel minu e-posti aadressile hiljemalt 13. novembri kella 13.00ks.


Tööd on vaja teostada 2018. aasta lõpuks.

Objektiga saab tutvuda iseseisvalt või leppida objekti ülevaatuse aeg kokku minuga mob 5100 692.


Vajalik on täitedokumentatsiooni esitamine. Teostusmõõdistus kanda varemkoostatud geoalusele, mida tuleb üksikutes kohtades aktualiseerida st esitada tuleb kogu kinnistu aktualiseeritud geoalus.


Garantii töödele ja paigaldatud seadmetele vähemalt 3 aastat.


Lugupidamisega

Janek Laan
Tartu LV LVO
ehitusteenistuse
vanemspetsialist

Document IconRavila 43 hinnatabel.xlsType: application/vnd.ms-excel
Name: Ravila 43 hinnatabel.xls