Saabunud kiri: Ravila piirkonna veevärgi dimensioonimine

Asja number: RH-19-258
Sari: 4-6 Riigihangete dokumendid (s.h. kirjavahetus)
Teema: Ravila piirkonna veevärgi dimensioonimine
Registreeritud: 16.09.2019
Kellele saadetud: Urmas Ahven, Liisa Unt
Dokumendi liik: Pakkumine
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Altren Projekt OÜ
Saatja kuupäev: 16.09.2019
Saatja number: 19-76

Menetlemine:
Seisund: Teadmiseks võetud
Vastutav töötaja: Liisa Unt
Kellele suunatud: Mati Raamat
Vastamise tähtaeg: 16.10.2019
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 - Ärisaladus
16.09.2019 kuni 15.09.2024
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus