Saadetud kiri: Eelprojekti edastamine arvamuse andmiseks

Asja number: RH-19-258

Kirja saaja:
Organisatsioon: Maanteeamet

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Eelprojekti edastamine arvamuse andmiseks
Koostaja: Liisa Unt 736 1157 liisa.unt@raad.tartu.ee
Registreeritud: 14.02.2020
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 14.02.2020
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20200214_RH-19-258.bdoc ( 57 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekstMaanteeametMeie 14.02.2020 nr 4-6/RH-19-258


Eelprojekti edastamine arvamuse andmiseksLugupidamisega
Liisa Unt
736 1157 liisa.unt@raad.tartu.ee


Lisad
.