Määrus: Volitus veeseaduses sätestatud ülesannete täitmiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Volitus veeseaduses sätestatud ülesannete täitmiseks
Reg. number: 84
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 14.02.2013
Jõustumise kp: 14.02.2013
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 11.06.2020 määrus nr 99 () tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Volitus veeseaduses sätestatud ülesannete täitmiseks
Failid: lvk7m_0084.pdf ( 299 kb )