Määrus: Veeseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Veeseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Reg. number: 99
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 11.06.2020
Jõustumise kp: 22.06.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 14.02.2013 määruse nr 84 ()
Eelnõu: Veeseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Failid: LVKM2020061100099.asice ( 15 kb )