Määrus: Võlanõustamisteenuse osutamise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Võlanõustamisteenuse osutamise kord
Reg. number: 57
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 17.04.2019
Jõustumise kp: 26.04.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Võlanõustamisteenuse osutamise kord
Failid: LVKM2019041700057.asice ( 19 kb )