Määrus: Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 "Parkimistasu" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 "Parkimistasu" muutmine
Reg. number: 100
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 25.06.2020
Jõustumise kp: 06.07.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 02.06.2011 määrust nr 36 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 "Parkimistasu" muutmine
Failid: LVKM2020062500100.bdoc ( 15 kb )