Määrus: Parkimistasu

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Parkimistasu
Reg. number: 36
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 02.06.2011
Jõustumise kp: 01.07.2011
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 17.09.2015 määrus nr 90 () muudab

Tartu Linnavolikogu 17.12.2015 määrus nr 100 () muudab
Tartu Linnavolikogu 16.05.2019 määrus nr 64 () muudab
Tartu Linnavolikogu 25.06.2020 määrus nr 100 () muudab

Eelnõu: Parkimistasu
Failid: lvk7m_0036.pdf ( 6243 kb )