Määrus: Parkimistasu

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Parkimistasu
Reg. number: 36
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 02.06.2011
Jõustumise kp: 01.07.2011
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 17.09.2015 määrus nr 90 () muudab

Tartu Linnavolikogu 17.12.2015 määrus nr 100 () muudab
Tartu Linnavolikogu 16.05.2019 määrus nr 64 () muudab

Eelnõu: Parkimistasu
Failid: lvk7m_0036.pdf ( 6243 kb )