14.09.2023 kell 15:00 - Tartu Ülikooli Raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 14.09.2023
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Muudatus linnavolikogu Reformierakonna fraktsioonisReformierakonna fraktsiooni esimees Krõõt Kiviste
2.
Informatsioon teater Vanemuine tegevusest, tulevikuplaanidest ja koostööst Tartu linnagalinnapea Urmas Klaas, teatrijuht Aivar Mäe
3.
Kuu, Nõva, Vaba ja Turu tänavaga piirneva ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamineabilinnapea Elo Kiivet,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
4.
Filosoofi t, Võru t, Võru 1/3 krundi lõunakülje ja Riia 22 krundi idaküljega piirneva ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamineabilinnapea Elo Kiivet,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
5.
Loa andmine vältimatu sotsiaalabi ostu riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof
6.
Tartu Linnavolikogu 28. juuni 2018. a määruse nr 29 "Tartu linna jäätmehoolduseeskiri" muutmineabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
7.
Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 27 „Koolitoetus“ muutminelinnavolikogu liige Silver Kuusik,
kaasettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski, hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
8.
Tartu Linnavolikogu 10. septembri 2020. a määruse nr 110 "Asumiseltsi toetus" muutmineabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Kristo Seli
9.
Linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutminearengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
10.
Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutminehariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
11.
Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutminekeskkonnakomisjoni esimees Mart Hiob
12.
Vastus Kristiina Tõnnissoni arupärimisele Tartu linna koolide investeeringute kohtaabilinnapea Meelis Leidt
13.
Vastus Kristiina Tõnnissoni arupärimisele Tartu linna gümnaasiumikohtade arvu ja katsete kohtaabilinnapea Lemmit Kaplinski