Õigusakti eelnõu: Volituste andmine Muinsuskaitseametiga riiklike muinsuskaitsealaste kohustuste täitmise kohta halduslepingu sõlmimiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Volituste andmine Muinsuskaitseametiga riiklike muinsuskaitsealaste kohustuste täitmise kohta halduslepingu sõlmimiseks
Reg. number: LVK-O-0229
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 05.12.2019
Koostaja: Egle Tamm
Ettekandja: Reno Laidre
Esitab: linnavalitsus, 05.12.2019 istungi protokoll nr 86
Juhtiv komisjon: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 27:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 20.12.2019 otsus nr 214 "Volituste andmine Muinsuskaitseametiga riiklike muinsuskaitsealaste kohustuste täitmise kohta halduslepingu sõlmimiseks"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2019_LVK-O-0229.pdf ( 6 kb )
EELNÕU