Õigusakti eelnõu: Informatsioon linnavolikogu revisjonikomisjonile Tartu linna spordivaldkonna toetuste kohta

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Informatsioon
Teema: Informatsioon linnavolikogu revisjonikomisjonile Tartu linna spordivaldkonna toetuste kohta
Reg. number: LVK-I-0055
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 27.04.2023
Koostaja: Veljo Lamp
Ettekandja: Lemmit Kaplinski
Esitab: linnavalitsus, 27.04.2023 istungi protokoll nr 34
Juhtiv komisjon: Revisjonikomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Revisjonikomisjoni protokoll nr 18:
Failid: 2023_RevKom_Tartu_spordi_rahastamine.pptx ( 72355 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Informatsioon_2023_LVK-I-0055.pdf ( 47 kb )
EELNÕU