Õigusakti eelnõu: Revisjonikomisjoni liikmete valimine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Revisjonikomisjoni liikmete valimine
Reg. number: LVK-O-0004
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 31.10.2017
Koostaja: Jüri Mölder
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees
Esitab: Tartu linna valimiskomisjon, 31.10.2017 koosoleku protokoll nr 7
Seosed: Volikogus esindatud erakondade ja valimisliitude koosoleku protokoll:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 15.11.2017 otsus nr 7 "Revisjonikomisjoni liikmete valimine"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2017_LVK-O-0004.pdf ( 67 kb )
EELNÕU