Otsus: Revisjonikomisjoni liikmete valimine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Revisjonikomisjoni liikmete valimine
Reg. number: 7
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 14.11.2017
Jõustumise kp: 14.11.2017
Eelnõu: Revisjonikomisjoni liikmete valimine
Failid: LVKO2017111400007.bdoc ( 78 kb )