Õigusakti eelnõu: Tartu kesklinna üldplaneeringu kehtestamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu kesklinna üldplaneeringu kehtestamine
Reg. number: LVK-O-0387
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 10.06.2016
Koostaja: Jaanika Koppel
Ettekandja: Jarno Laur
Esitab: linnavalitsus, 10.06.2016 istungi protokoll nr 49
Juhtiv komisjon: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 42:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 1.07.2016 otsus nr 366 "Tartu kesklinna üldplaneeringu kehtestamine"
Failid: 61ÜP12 Tartu kesklinna ÜP MK ET.pdf ( 10576 kb )
61ÜP12 Tartu kesklinna ÜP MK ET joonis 1.pdf ( 2113 kb )
61ÜP12 Tartu kesklinna ÜP MK ET joonis 2.002.pdf ( 1860 kb )
Tartu_kesklinnaYP_KSHaruanne.pdf ( 6428 kb )
Seletuskirja LISA 1 Muinsuskaitse objektid kesklinnas.pdf ( 351 kb )
Tartu kesklinna arengustrateegia.pdf ( 2621 kb )
Tartu kesklinna liikuvuskava.pdf ( 3068 kb )
Tartu kesklinna YP seisukohad.pdf ( 2192 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2016_LVK-O-0387.pdf ( 58 kb )
Joonis 1.pdf ( 2350 kb )
Joonis 2.pdf ( 2492 kb )
Joonis 3.pdf ( 6057 kb )
Joonis 4.pdf ( 2181 kb )
Joonis 5.pdf ( 2255 kb )
Tartu kesklinna YP seletuskiri.pdf ( 3569 kb )
EELNÕU