Otsus: Tartu kesklinna üldplaneeringu kehtestamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu kesklinna üldplaneeringu kehtestamine
Reg. number: 366
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 30.06.2016
Jõustumise kp: 15.07.2016
Eelnõu: Tartu kesklinna üldplaneeringu kehtestamine
Failid: Lisa_Tartu kesklinna YP seisukohad.pdf ( 2192 kb )
LVKO2016063000366.bdoc ( 1903 kb )