Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 „Parkimistasu" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 „Parkimistasu" muutmine
Reg. number: LVK-M-0073
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 23.04.2019
Koostaja: Kadi Metsma
Ettekandja: Raimond Tamm
Esitab: linnavalitsus, 23.04.2019 istungi protokoll nr 26
Juhtiv komisjon: Rahanduskomisjon
Komisjonid: Majanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Majanduskomisjoni protokoll nr 25:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 18:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 17.05.2019 määrus nr 64 "Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 „Parkimistasu" muutmine"
Failid: Määruse terviktekst koos kavandatavate muudatustega.docx ( 25 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2019_LVK-M-0073.pdf ( 16 kb )
EELNÕU