Määrus: Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 „Parkimistasu" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 „Parkimistasu" muutmine
Reg. number: 64
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 16.05.2019
Jõustumise kp: 01.06.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 02.06.2011 määrust nr 36 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 „Parkimistasu" muutmine
Failid: LVKM2019051600064.bdoc ( 17 kb )