Otsus: Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine
Reg. number: 136
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.02.2019
Eelnõu: Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine
Failid: LVKO2019022100136.bdoc ( 83 kb )