Õigusakti eelnõu: Informatsioon Tartu linna koolide lähiümbruse liiklusohutuse kohta

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Informatsioon Tartu linna koolide lähiümbruse liiklusohutuse kohta
Reg. number: LV-IP-0066
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 12.04.2019
Koostaja: Janek Laan
Ettekandja: Kunnar Jürgenson
Failid: Turvaline koolitee - küsitlus.xlsx ( 19 kb )
Turvaline koolitee - esitlus hariduskomisjonile.pptx ( 5397 kb )
EELNÕU

Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Informatsioon Tartu linna koolide lähiümbruse liiklusohutuse kohta " juurde