Otsus: Sihtasutuse Tartu 2024 asutamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Sihtasutuse Tartu 2024 asutamine
Reg. number: 211
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 05.12.2019
Jõustumise kp: 06.12.2019
Eelnõu: Sihtasutuse Tartu 2024 asutamine
Failid: LVKO2019120500211.bdoc ( 19 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 5. detsembri 2019. a
otsuse nr 211 juurde