Määrus: Huvihariduse stipendium 2019

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Huvihariduse stipendium 2019
Reg. number: 69
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 16.05.2019
Jõustumise kp: 24.05.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Huvihariduse stipendium 2019
Failid: LVKM2019051600069.bdoc ( 20 kb )