Määrus: Tartu tippspordi stipendium

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu tippspordi stipendium
Reg. number: 90
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.02.2020
Jõustumise kp: 01.03.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab osaliselt kehtetuks Tartu Linnavolikogu 10.06.2010 määruse nr 11 ()

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 14.02.2013 määruse nr 86 ()

Eelnõu: Tartu tippspordi stipendium
Failid: LVKM2020022000090.bdoc ( 18 kb )