Määrus: Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord
Reg. number: 11
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.06.2010
Jõustumise kp: 01.07.2010
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 30.06.2011 määrus nr 41 () muudab

Tartu Linnavolikogu 03.12.2015 määrus nr 98 () muudab
Tartu Linnavolikogu 28.06.2017 määrus nr 143 () muudab
Tartu Linnavolikogu 28.06.2018 määrus nr 32 () muudab
Tartu Linnavolikogu 20.02.2020 määrus nr 90 () tunnistab osaliselt kehtetuks

Eelnõu: Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord
Failid: lvk7m_0011.pdf ( 6145 kb )