Õigusakti eelnõu: Tartu linnas kohanimede määramine ja tänava ruumikuju muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linnas kohanimede määramine ja tänava ruumikuju muutmine
Reg. number: LVK-O-0190
Seisund: Kooskõlastatud
Koostamise kp: 15.02.2024
Koostaja: Jaak Laineste
Ettekandja: Jaak Laineste
Esitab: Eesti 200 fraktsioon
Juhtiv komisjon: Kultuurikomisjon
Seosed: Linnavalitsuse istungi protokoll nr 2 (punkt 2):
Kultuurikomisjoni protokoll nr 27
Linnavalitsuse istungi protokoll nr 22 (punkt 2)
Linnavalitsuse istungi protokoll nr 48 (punkt 16)
Failid: LV_seisukoht_Raja_nime_muutmine.pdf ( 298 kb )
Selgitus.pdf ( 93 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2024_LVK-O-0190.pdf ( 56 kb )
EELNÕU